GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Preventief actief

Duur: 1-2 uur

Kosten: €87,50 per uur

Groepsgroote: 1 tot 10 personen

Door: Anja, Michael, Mieke

Vaak wordt onderschat hoe belastend werk kan zijn als je veel staat, regelmatig dingen moet tillen en/of dragen of veel op en neer loopt tijdens je werk. Het herhaaldelijk doen van deze werkzaamheden kan leiden tot fysieke overbelasting, waardoor klachten ontstaan. De oorzaak is dan vaak verkeerd of eenzijdig bewegen, een verstoorde lichaamshouding en/of een scheve arbeid/rust verhouding.

Effectief werken door efficiënt bewegen

Een actieve baan waarin veel wordt bewogen is te vergelijken met intensief sporten. Om dan de hele dag effectief inzetbaar te zijn is het van belang dat er veelzijdig wordt bewogen. Daarnaast speelt een goede lichaamshouding en slim bewegen een grote rol. Tijdens deze begeleidingsuren worden werknemers op de werkvloer begeleid in veilig en efficiënt bewegen. Tevens wordt de werkgever meegenomen in het organiseren van een efficiënt werkproces waarbij eenzijdige belasting en overbelasting worden voorkomen.

Onze expertise gaat verder dan diagnostiek en advies, we geven praktische feedback en leren de werknemer daadwerkelijk beter te bewegen.

Meer informatie:

Sitemap Contact