GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Evenwichtig op gewicht

Duur: 1-2 uur

Kosten: €87,50 per uur

Groepsgroote: 1 tot 10 personen

Door: Anja, Michael, Mieke

Op gewicht komen is 1 ding, op gewicht blijven een tweede. Bij ‘evenwichtig in gewicht’ begeleiden we werknemers in het behouden van een gezonde leefstijl. Hieronder valt dus niet alleen voeding, maar ook een stuk beweging, stress-management, nachtrust en ontspanning. Is er op één van deze vlakken iets niet in orde, dan kan dit leiden tot schommelingen in gewicht. Bij ‘evenwichtig in gewicht’ maken we op individueel gebied of in groepsverband (d.m.v. een workshop) de balans op en kijken we hoe de balans geoptimaliseerd kan worden.

De kracht van evenwichtig op gewicht

Effectieve werknemers zijn gezonde werknemers die goed in hun vel zitten. Kortom, werknemers die evenwichtig op gewicht zijn. Doordat in dit programma naar alle facetten van de gezondheid wordt gekeken is er aandacht voor het complete plaatje en wordt het dus snel duidelijk waar de werknemer mogelijk op vast loopt of op vast gaat lopen. Dit programma kan dus zowel preventief en kostenbesparend werken, als interveniërend en kostendrukkend werken.

Meer informatie:

Sitemap Contact