GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Uw investering

Tijd

De allerbelangrijkste investering is tijd. Tijd voor de werknemer om zich te ontwikkelen, te leren en te reflecteren. Tijd van het bedrijf om te observeren en werknemers te stimuleren. Tijd van ons om te onderzoeken en te begeleiden. Tijd is beperkt en daardoor waardevol. Gewoon Werken Nu streeft naar een betere balans van die tijd, waardoor de werknemers ontspannen en met plezier zich inzetten voor het bedrijf. Tijd die zichzelf terugverdient, want gezonde en fitte werknemers zijn niet alleen minder vaak ziek, maar daarnaast ook nog eens productiever 1 www.mkbservicedesk.nl/5758/hoe-belangrijk-gezondheid-mijn-personeel.htm !

Geld

Onze expertise is een waardevolle bijdrage zijn voor uw bedrijf. Gewoon Werken Nu streeft erna om altijd open en eerlijk te zijn, ook over de kosten. U betaalt voor de intake, het vooronderzoek, overleg en begeleiding. De offerte is transparant, de afspreken eerlijk en helder.

Communicatie

Voordat we aan de slag gaan, zullen we eerst met het management en/of de beleidsbepalers om tafel gaan zitten. We bespreken dan de behoeftes en verwachtingen. Vervolgens zullen wij een vooronderzoek op de werkvloer doen. Om ons werk te kunnen doen, is het van belang dat we direct, snel en vooral open met uw werknemers kunnen communiceren. Denk hierbij aan gebruik van uw site, nieuwsbrieven, interne mail, maar ook aan het gebruik van werkruimtes en het delen van zinvolle maar soms gevoelige informatie.

Het is bijna vanzelfsprekend dat Gewoon Werken Nu op passende wijze omgaat met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens behandelt volgens de normen en richtlijnen van de AVG.

Voordelen van uw investering?

De vergoeding aan ons, Gewoon Werken Nu, valt onder de Gerichte Vrijstelling. Daarnaast worden een deel van onze activiteiten vergoed door de zorgverzekering. Tenslotte, een investering in onze begeleiding is een investering in uw werknemers, en daarmee ook een investering in uw bedrijf. Gezondere werknemers zijn betere werknemers 2, www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-gerichte_vrijstellingen_nihilwaarderingen.html#HL-20.1 3 nieuws.cbre.nl/mensen-presteren-gemiddeld-10-procent-beter-in-een-gezond-kantoor/ .

Een duurzame verandering

Elke vorm van winst en verbetering kan alleen gehandhaafd worden bij duurzame (gedrags)veranderingen. Gedragsveranderingen, maar ook verbeteringen in werkprocessen en bedrijfscultuur kunnen dienen duurzaam te zijn. Snelle winst op korte termijn resulteert op termijn net alleen in terugval, maar juist in een verslechtering van de uitgangssituatie. Gewoon Werken Nu doet dus niet aan symptoombestrijding, maar zoekt naar de onderliggende oorzaken en begeleidt u bij het aanpakken daarvan.

Kortom, een duurzame veranderingen door Gewoon te Werken. Nu.

Sitemap Contact