GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Slaap je gezond

Duur: 1-2 uur

Kosten: €87,50 per uur

Groepsgroote: 1 tot 10 personen

Door: Anja, Michael, Mieke

Een goede nachtrust is van essentieel belang voor werknemers om effectief en geconcentreerd te werken. Wanneer werknemers slecht slapen kan dit leiden tot hoge kosten voor uw bedrijf door verzuim of mindere prestaties op de werkvloer. Bovendien verhoogt te kort of juist te lang slapen het risico op verschillende gezondheidsklachten, zoals obesitas en overgewicht, diabetes, depressie en beroerte. Een goede nachtrust is voor iedereen belangrijk, maar er zijn bepaalde risicogroepen: vrouwen, jongeren van 14-20, ouderen, mensen die lager opgeleid zijn en allochtone Nederlanders 1 RIVM .

De kracht van slaap je gezond

Bij ‘Slaap je gezond’ is er aandacht voor de nachtrust, het slapen gaan en het opstaan, maar dit zijn niet alle factoren die meespelen. Doordat de slaapadviezen ook ondersteund (kunnen) worden met coachende gesprekken kunnen we inspelen op de individuele situatie en passende en haalbare adviezen geven. Hierdoor zullen uw werknemers weer uitgerust aan de dag beginnen en zal de productiviteit omhoog gaan.

Sitemap Contact