GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Teambuilding

Duur: 2 uur

Kosten: €87,50 per uur bij team tot 6 personen
€175 per uur bij team >6 personen

Door: Anja, Michael, Mieke

Binnen een organisatie heb je elkaar nodig. 1 + 1 is in dit geval geen 2, maar eerder 3 of 4. Samen bereikt men veel en veel meer dan allen. Maar, hoewel samenwerken ontzettend leuk en leerzaam kan zijn, komt het ook met uitdagingen en wellicht frustratie op zijn tijd. Er zijn momenten waarop dit compleet uit de hand kan lopen. Individueel hebt u voor elke functie een geschikte werknemer, maar tóch werkt het niet, omdat de afdeling als geheel niet functioneert. In dit geval zou team coaching perfect passen. Samen met de betreffende afdeling gaan we een periode aan de slag om de mate van samenwerking en de productiviteit te verbeteren 1 Stepstone .

De kracht van team coaching

Herhaling is de sleutel tot leren en blijven toepassen. Bij team coaching zien wij van Gewoon Werken Nu een afdeling of team op regelmatige basis. Per bijeenkomst werken we aan een vooraf bepaald thema, wat past bij de situatie van de betreffende afdeling. Stap voor stap werken we richting het doel: een goed functionerende afdeling. Bij team coaching worden vooraf heldere, duidelijke doelen gesteld, worden kleine stappen gezet om de haalbaarheid te borgen en wordt regelmatig te geëvalueerd. De doelen zijn gebaseerd op een analyse, uitgevoerd door Gewoon Werken Nu, binnen de betreffende afdeling, zodat het coachingstraject aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Sitemap Contact