GEWOON WERKEN NU

Gezondheidsbevordering op maat op de werkvloer.

Uw winst?

Er is tegenwoordig veel aandacht voor een gezonde leefstijl: regelmatig bewegen, gezond eten, minder stress en voldoende rust. Heeft u er als werkgever al eens bij stil gestaan hoe belangrijk een gezonde leefstijl van uw werknemers is voor u als bedrijf? Dat u door het investeren in de gezondheid van uw werknemers kosten kan besparen voor uw bedrijf en uw bedrijf kan laten groeien?

Huidige situatie

Tegenwoordig heeft bijna de helft van de bevolking overgewicht (48,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder 1 www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen ) en sinds 2012 stijgt het aantal mensen die zich melden met burn-out klachten bij de werkgever enorm 2 www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overspannenheid-en-burn-out/cijfers-context/trends#node-trend-meldingen-burn-out-bij-werknemers . In 2017 ervaarde in het totaal 15,9% van de werknemers burn-out klachten 3 TNO (2017). FACTSHEET NEA 2017 .

Individuele gevolgen

Mensen met overgewicht hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (10% gewichtstoename verhoogt het risico op hartklachten met 20%), gewrichtsklachten, hoge bloeddruk, galblaasaandoeningen, verstoorde vethuishouding, suikerziekte, ademhalingsproblemen en slaapapneu en hierdoor vermoeidheid en futloosheid 4 Daansen, P. (2010). Leven met obesitas. Psychopraxis, 2010(2), 22-25. . Burn-out, gedefinieerd als een chronische toestand die gekarakteriseerd wordt door emotionele uitputting, vervreemding van jezelf en verminderd presteren heeft vaak ook langdurige gevolgen. Tijdens een burn-out zijn werknemers vaak niet in staat om nog werk te verzetten en de cognitieve gevolgen van een burn-out zijn nog tot jaren later merkbaar 5 Oosterholt, B. G., Van der Linden, D., Maes, J. H., Verbraak, M. J., & Kompier, M. A. (2012). Burned out cognition—cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 358-369. .

Gevolgen voor uw bedrijf

Deze gevolgen voor de individuele werknemer hebben natuurlijk gevolgen voor u als werkgever. Mensen met overgewicht, burn-out of andere leefstijl-gerelateerde klachten zullen zich eerder ziekmelden met bijbehorende kosten voor ziekteverzuim voor u. Recent Scandinavisch onderzoek heeft uitgewezen dat een ongezonde leefstijl en slaapproblemen voor 10-30% extra kosten kunnen leiden 6 Kanerva, N., Pietiläinen, O., Lallukka, T., Rahkonen, O., & Lahti, J. (2018). Unhealthy lifestyle and sleep problems as risk factors for increased direct employers’ cost of short-term sickness absence. women, 19(16.2), 12-8 . Ook in Nederland kosten slaapproblemen de Nederlandse economie jaarlijks 3-4,5 miljard euro 7 Bakas, A. (2016). Megatrends slaap: Over de effecten van nachtrust op onze werkprestaties. . Jaarlijks betalen werkgevers in Nederland ruim 11 miljard aan loondoorbetalingskosten voor werknemers die verzuimen. Met een beroepsbevolking van 8,9 miljoen mensen in 2016 (CBS) 8 CBS (2016). De arbeidsmarkt in cijfers. , gaat dit dus jaarlijks om gemiddeld €1236,- per werknemer. 24% van de werknemers geeft aan dat hun laatste verzuim hoofdzakelijk werk gerelateerd was. Hier wilt u toch wat aan doen?

Voordelen van leefstijl-interventie

Wanneer u gaat werken aan leefstijlbevordering van uw werknemers zal dit u veel voordelen opleveren 9 RIVM, loket gezond leven: www.loketgezondleven.nl/gezond-werk/gezondheidsbeleid-maken/argumenten-gezondheidsbeleid-gezond-werk :

Kortom: investeren in de leefstijl en gezondheid (zowel psychisch als fysiek) van uw werknemers loont! Wij bieden u hierin graag advies.

Sitemap Contact